Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Klauzula informacyjna dla klientów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych – jako klientów, lub danych osobowych osób, które występują w Państwa imieniu (w szczególności pracowników, przedstawicieli, pełnomocników, agentów) jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, nr telefonu +48 534 608 592, e-mail biuro@adcookie.pl. (dalej jako „Administrator”).
 2. Z Administratorem mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pisemnie, mailowo oraz telefonicznie.
 3. Zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także na zapewnieniu Państwu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu w związku z RODO praw.
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: a) zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, w szczególności do wystawienia faktury VAT, informowania mailowo oraz telefonicznie o szczegółach dotyczących realizowanego zlecenia – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. b) dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. d) prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: a) biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
  6. b) kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,
  7. c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
  8. d) operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu prowadzenia korespondencji, doręczenia części lub dokumentów,
  9. e) podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania bieżącego kontaktu z klientami;
  10. f) podmiotom partnerom biznesowym Administratora, którzy wspierają go przy realizacji zleceń;
  11. g) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  12. Administrator nie przekazuje i nie planuje przekazywać Państwa danych do Państw trzecich lub do instytucji międzynarodowych.
  13. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  14. a) przez okres niezbędny do realizacji umowy w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat;
  15. b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  16. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo lub byli stroną, przy czym niepodanie danych na etapie zawierania umowy będzie skutkować niemożnością jej zawarcia.
  17. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (nie profiluje Państwa danych).
  18. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.
  19. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  20. Jeżeli natomiast uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza prawo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies