Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Klauzula informacyjna – portale społecznościowe – linkedin

LINKENDIN

Klauzula informacyjna wymagana przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych poprzez portal Linkedin (https://www.linkedin.com) jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, +48 534 608 592, biuro@adcookie.pl. (dalej jako „Administrator”);

2. Państwa dane osobowe udostępniane są Administratorowi poprzez portal Linkedin m. in. w czasie wizyty na stronie Administratora zamieszczonej pod adresem https://www.linkedin.com/company/contentsolutions.pl/ (dalej jako „Strona”), w wyniku publikowania lub przesyłania danych poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełnianie formularzy, odpowiadanie na ankiety, przesyłanie CV);
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a. prowadzenia przez Administratora Strony na portalu Linkedin, zgodnie z regulaminem opublikowanym przez LinkedIn Ireland Unlimited Company – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz z uwagi na okoliczność, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. prowadzenia badań statystycznych i w celach analitycznych obejmujących oferowane przez Administratora towary i usługi, w tym badanie ich jakości, ocenę satysfakcji klienta itp. – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. dochodzenia należności – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w pkt 3 powyżej obejmuje Państwa imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie w profilu utworzonym w portalu Linkedin, w tym dane adresowe i dane kontaktowe (adres e-mail, telefon) oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą komunikatora – do czasu upływu 3 miesięcy od daty jej zakończenia,
b. przez okres prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora – do czasu jej zakończenia, a wobec osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu upływu 1 roku od chwili zakończeniu rekrutacji,
c. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
6. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
b. podmiotom wspierającym Administratora w procesie rekrutacji,
c. agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania Strony, bieżącego kontaktu z klientami itp.,
d. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane:
a. do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora,
b. do wzięcia udziału w prowadzonej przez Administratora rekrutacji, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym,
c. w celu korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu Linkedin, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością korzystania z funkcjonalności portalu Linkedin w odniesieniu do Strony;
8. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
9. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
10. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies