Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Klauzula informacyjna RODO – etap ofertowania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, numerem telefonu: +48 534 608 592 oraz e-maila: biuro@adcookie.pl (dalej jako „Administrator”);
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a. przygotowania i przesłania oferty – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora;
c. prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Administrator może pozyskiwać dodatkowe dotyczące Państwa dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak baza CEiDG i KRS celem weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w ww. rejestrach;
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej, także po jej zakończeniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw, a także ze względu na ewentualne dochodzenie roszczeń – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat;
a. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
5. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
b. kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,
c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
d. operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji,
e. agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora,
f. podmiotom świadczącym inne usługi :doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów itp.,
g. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
6. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przygotowania i przesłania oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
7. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
8. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
9. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies