Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Regulamin

Wiemy, że regulaminy nie są tym, co czyta się najprzyjemniej. Dlatego wypunktowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje. A pełną treść dokumentu, który akceptujesz, wyrażając chęć otrzymywania naszego newslettera, znajdziesz niżej.

Newsletter wysyłamy bezpłatnie. Aby go otrzymać, wystarczy podać w formularzu wymagane dane, wyrazić zgodę na otrzymywanie naszych maili (poprzez zaznaczenie checkboxa) oraz kliknąć w link aktywacyjny, który dostaniesz od nas w wiadomości zwrotnej.

 

Newsletter przygotowujemy my – Content Solutions. Tworzymy agencję, która specjalizuje się w content marketingu i SEO.

 

 

Newsletter będziesz otrzymywać maksymalnie raz w tygodniu. A w nim znajdziesz poradnikowe artykuły o tajnikach marketingu i informacje o naszej działalności.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji – wystarczy, że klikniesz w specjalny link, który zamieszczamy w wysyłanych przez nas mailach.

 

Pamiętaj, że nasze teksty są chronione prawem autorskim. Możesz jednak cytować wybrane fragmenty, podając autora i źródło wraz z linkiem.

 

Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 

Regulamin korzystania z Usługi Newsletter w serwisie contentsolutions.pl

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usługi newsletttera w serwisie contentsolutions.pl (dalej „Usługa Newsletter”).
 2. Serwis www.contensolutions.pl oraz Usługa Newsletter są udostępniane Użytkownikom przez ADC Group Sp. z o.o. zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Administratorem danych osobowych jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013,
 4. Usługodawca udostępnia do kontaktu adres e-mail: biuro@adcookie.pl.
 5. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe sformułowania mają następujące znaczenie:
  a. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Newslettera, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz zasady i warunki przesyłania Użytkownikowi Newslettera na podany przez niego adres e-mail;b. Serwis – oznacza serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę pod adresem internetowym contentsolutions.pl, umożliwiający Użytkownikom m.in. zamówienie Usługi Newslettera;
  c. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która złoży Usługodawcy zamówienie poprzez Serwis na Usługę Newslettera;
  d. Usługa Newslettera lub Newsletter – oznacza przesyłany Użytkownikowi zbiór informacji wysyłanych przez Usługodawcę, w imieniu własnym, na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące w szczególności Serwisu oraz innych produktów i usług Usługodawcy.
 6. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne serwisu contensolutions.pl oraz przesyłanego użytkownikom Newslettera (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od Usługodawcy) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Usługodawcy lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 7. Poprzez fakt korzystania z usługi Newslettera, w szczególności przesłanie do Usługodawcy wypełnionego formularza, zamieszczonego w serwisie contentsolutions.pl, Użytkownik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  c. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Usługi Newslettera, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera za pomocą odrębnego formularza przeznaczonego do zamówienia Usługi Newslettera udostępnionego w serwisie contentsolutions.pl.
 8. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika (w sposób określony w punkcie powyżej) jest:
  – udostępnienie Usługodawcy imienia oraz adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera,
  – zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu,
  – wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,- oraz potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku aktywacyjnego, otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Usługodawcę do Użytkownika na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej.
 9. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika linku aktywacyjnego, określonego w punkcie 6 niniejszego regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o korzystanie z Usługi Newslettera zawierana jest pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.
 10. Użytkownik w każdym czasie może odstąpić od Umowy na korzystanie z Newslettera w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w link dezaktywujący Usługę. Link ten dostępny jest w treści każdej wiadomości e-mail (Newsletterze), wysyłanej do Użytkownika. Odstąpienie od umowy możliwe jest również poprzez przesłanie prośby na adres mailowy Usługodawcy (biuro@adcookie.pl).
 11. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 12. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu contentsolutions.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych
 14. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu contentsolutions.pl
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu Usługodawcy (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. Usługodawca zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi Newsletter w chwili dokonania zmiany Regulaminu) za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 17. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newslettera zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Regulaminu.
 18. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 19. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi Newslettera, po dokonaniu zmian Regulaminu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

 

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies